Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1855
Nhan đề: Giáo trình Quản trị Tiệc: Phần 1
Tác giả: Nguyễn, Huy Thứ
Phạm, Đình Thọ
Từ khoá: Quản trị tiệc;Du lịch
Năm xuất bản: 2010
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1855
Bộ sưu tập:Văn hóa - Du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
VH - DL-144-gt qtri tiec 1.pdf1.29 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.