Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1863
Nhan đề: Ebook Văn hóa ẩm thực Việt Nam nhìn từ lý luận và thực tiễn: Phần 1
Tác giả: Nguyễn, Thị Bảy
Trần, Quốc Vượng
Từ khoá: Văn hóa;Ẩm thực
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Viện văn hóa
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1863
Bộ sưu tập:Văn hóa - Du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
VH - DL-155-Ebook van hoa am thuc 1.pdf3 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.