Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1868
Nhan đề: Giáo trình kế toán doanh nghiệp dịch vụ phần 1
Tác giả: Lê, Thị Thanh Hải
Từ khoá: Kế toán;Kế toán doanh nghiệp;Kế toán dịch vụ
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1868
Bộ sưu tập:Kế toán - Kiểm toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KT 083 Giao trinh ke toan doanh nghiep dịch vu phan 1.pdf1.69 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.