Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1874
Nhan đề: Cẩm nang luyện thi Toefl 97 - 98
Tác giả: Michael, A.pyle M.A
Mary, Ellen munoz page M.A
Jerry, Bobrow Ph.D
Từ khoá: Tiếng anh;Cẩm nang luyện thi Toefl
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: NXB Trẻ
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1874
Bộ sưu tập:Ngoại Ngữ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
NN 008 Cam nang luyên thi Toefl 97-98.pdf25.77 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.