Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1879
Nhan đề: Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh lữ hành: Phần 2
Tác giả: Hà, Thùy Linh
Từ khoá: Giáo trình;Lữ hành
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Hà Nội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1879
Bộ sưu tập:191. Quản trị kinh doanh lữ hành

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
VH - DL-097-gt nghiep vu kd lu hanh 2.pdf2.66 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.