Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/188
Nhan đề: CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG BỘ PHẬN LƯU TRÚ TẠI SWISS-BELHOTEL GOLDEN SAND RESORT AND SPA
Từ khoá: Kinh doanh du lịch;Quản trị chất lượng;Khách sạn
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://hdl.handle.net/CDTM/188
Bộ sưu tập:05. Quản trị kinh doanh du lịchKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.