Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1881
Nhan đề: Bài giảng Thực hành nghiệp vụ nhà hàng
Tác giả: Trần, Thị Bích Duyên
Từ khoá: Bài giảng;Nhà hàng
Năm xuất bản: 2005
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1881
Bộ sưu tập:Văn hóa - Du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
VH - DL-099-bg nghiep vu nha hang.pdf4.39 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.