Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1885
Nhan đề: Giáo trình Bồi dưỡng Nghiệp vụ cho Thuyết minh viên Du lịch: Phần 1
Tác giả: Tổng cục du lịch Việt Nam
Từ khoá: Du lịch;Giáo trình
Năm xuất bản: 2005
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1885
Bộ sưu tập:Văn hóa - Du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
VH - DL-112-gt thuyet minh vien dl 1.pdf964.6 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.