Skip navigation
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/18
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.authorNguyễn Hương, Giang-
dc.date.accessioned2023-04-16T07:49:27Z-
dc.date.available2023-04-16T07:49:27Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/18-
dc.titleKế toán tập đoànen
Bộ sưu tập: 1. Kinh Doanh Marketing

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BUOI 6 - TIN HOC CO BAN.docx13.87 kBMicrosoft Word XMLXem/Mở
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu Xem thống kê


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.