Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1924
Nhan đề: Tiếng anh cho mọi người đọc và viết thư bằng tiếng anh
Tác giả: Hoàng, Phúc
Từ khoá: Tiếng anh;Viết thư bằng tiếng anh
Năm xuất bản: 2004
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1924
Bộ sưu tập:Ngoại Ngữ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
NN 006 Tieng anh cho moi nguoi doc va viet thu bang tieng anh.PDF2.63 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.