Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1925
Nhan đề: Tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin
Tác giả: Thạch, Bình Cường
Hồ, Xuân Ngọc
Từ khoá: Tiếng anh;Tiếng anh chuyên ngành;Công nghệ thông tin
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1925
Bộ sưu tập:Ngoại Ngữ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
NN 007 Tieng anh chuyen nganh cong nghe thong tin.pdf12.74 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.