Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1941
Nhan đề: Ebook Văn hóa ẩm thực Ninh Bình: Phần 2
Tác giả: Vũ, Văn Lâu
Từ khoá: Ẩm thực;Món ăn
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Văn hóa dân tộc
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1941
Bộ sưu tập:Văn hóa - Du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
VH - DL-164-Ebook Van hoa am thuc Ninh Binh 2.pdf4.95 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.