Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1958
Nhan đề: Ebook Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh: Phần 2
Tác giả: Thái, Trí Dũng
Từ khoá: Kỹ năng mềm;Giao tiếp
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Thống kê
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1958
Bộ sưu tập:Kỹ Năng Mềm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM-051-Ebook Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh. Phần 2.pdf10.21 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.