Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1978
Nhan đề: Xây dựng chiến lược truyền thông cho Trường Cao đẳng Thương mại
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh
Từ khoá: Truyền thông;Trường Cao đẳng Thương mại
Năm xuất bản: 2012
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1978
Bộ sưu tập:Luận văn Thạc Sỹ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Ths-022-Xây dựng chiến lược truyền thông cho Trường Cao đẳng Thương mại.pdf1.35 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.