Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/198
Nhan đề: Công tác quản trị nhân sự tại nhà hàng thuộc Golden Sand Resort and Spa Hội An
Từ khoá: Kinh doanh du lịch;Quản trị nhân sự;Khách sạn;Nhà hàng
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://hdl.handle.net/CDTM/198
Bộ sưu tập:05. Quản trị kinh doanh du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Công tác quản trị nhân sự tại nhà hàng thuộc Golden Sand Resort and Spa Hội An.pdf719.51 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.