Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1986
Nhan đề: Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp
Tác giả: Phạm, Quốc Toản
Từ khoá: Kinh doanh;Văn hóa kinh doanh;Doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Lao động xã hội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1986
Bộ sưu tập:Kinh Doanh Marketing

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
QTKD 030 dao duc kinh doanh va van hoa doanh nghiep.pdf13.89 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.