Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1991
Nhan đề: Ebook Nấu ăn gia đình (Miền Trung): Phần 1
Tác giả: Đỗ, Kim Trung
Từ khoá: Ẩm thực;Món ăn
Năm xuất bản: 2003
Nhà xuất bản: Phụ nữ
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1991
Bộ sưu tập:Văn hóa - Du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
VH - DL-170-Ebook Nau an MT 1.pdf28.41 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.