Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1995
Nhan đề: Hạt giống tâm hồn. Tập 10
Tác giả: First News
Từ khoá: Kỹ năng mềm;Tâm hồn
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: TP.HCM
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1995
Bộ sưu tập:Kỹ Năng Mềm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM-041-Hạt giống tâm hồn. Tập 10.pdf2.04 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.