Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2001
Nhan đề: 261 sơ đồ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa phần 2
Tác giả: Hà, Thị Ngọc Hà
Mai, Thị Hoàng Minh
Lê, Thị Tuyết Nhung
Từ khoá: Kế toán;Kế toán doanh nghiệp;Sơ đồ kế toán
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: Lao động xã hội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2001
Bộ sưu tập:Kế toán - Kiểm toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KT 080 261 so do ke toan doanh nghiep vua va nho phan 2.pdf20.06 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.