Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2011
Nhan đề: Giáo trình quản trị doanh nghiệp thương mại T.1
Tác giả: Hoàng, Minh Đường
Nguyễn, Thừa Lộc
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp;Doanh nghiệp thương mại
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Lao động xã hội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2011
Bộ sưu tập:Kinh tế - Quản lý

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KD 018 Giao trinh quan tri doanh nghiep thuong mai T1.pdf14.19 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.