Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2021
Nhan đề: Ebook Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển: Phần 1
Tác giả: Hội nhà báo Việt Nam
Từ khoá: Huyền thoại;Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Thông tấn xã
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2021
Bộ sưu tập:Văn hóa - Du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
VH - DL-080-Ebook huyen thoai HCM tren bien 1.pdf10.48 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.