Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/204
Nhan đề: Công tác tổ chức và phân công lao động tại khách sạn Golden Sea Đà Nẵng
Từ khoá: Kinh doanh du lịch;Quản trị nhân sự;Khách sạn;Nhà hàng
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://hdl.handle.net/CDTM/204
Bộ sưu tập:05. Quản trị kinh doanh du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Công tác tổ chức và phân công lao động tại khách sạn Golden Sea Đà Nẵng.pdf589.74 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.