Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Chương Trình Đào Tạo 930

Tổng lượt truy cập theo tháng

September 2017 October 2017 November 2017 December 2017 January 2018 February 2018 March 2018
Chương Trình Đào Tạo 16 15 20 3 2 0 0

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 736
Hoa Kỳ 121
Trung Quốc 7
Pháp 6
Tây Ban Nha 5
U-crai-na 5
Ma-lay-xi-a 4
Đức 3
EU 3
Cộng hòa Séc 2

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 610
Mountain View 75
Saigon 45
Bình Thành 30
Ho Chi Minh City 21
Ann Arbor 13
Scottsdale 9
Dinh Cong 7
Hai Phong 7
Clarks Summit 5