Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Chương Trình Đào Tạo 760

Tổng lượt truy cập theo tháng

December 2016 January 2017 February 2017 March 2017 April 2017 May 2017 June 2017
Chương Trình Đào Tạo 99 38 40 74 45 108 60

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 626
Hoa Kỳ 87
Pháp 6
Trung Quốc 5
Đức 3
Tây Ban Nha 3
EU 3
Ma-lay-xi-a 3
Nga 2
U-crai-na 2

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 519
Mountain View 52
Saigon 45
Bình Thành 29
Ho Chi Minh City 14
Ann Arbor 10
Scottsdale 8
Dinh Cong 7
Hai Phong 6
Da Nang 3