Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Chương Trình Đào Tạo 1022

Tổng lượt truy cập theo tháng

July 2018 August 2018 September 2018 October 2018 November 2018 December 2018 January 2019
Chương Trình Đào Tạo 4 4 12 9 8 9 1

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 794
Hoa Kỳ 148
Trung Quốc 7
Pháp 6
Tây Ban Nha 5
U-crai-na 5
Ma-lay-xi-a 4
Đức 3
EU 3
Cộng hòa Séc 2

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 663
Mountain View 82
Saigon 45
Bình Thành 32
Ho Chi Minh City 21
Ann Arbor 19
Scottsdale 9
Dinh Cong 7
Hai Phong 7
Clarks Summit 5