Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Chương Trình Đào Tạo 592

Tổng lượt truy cập theo tháng

October 2016 November 2016 December 2016 January 2017 February 2017 March 2017 April 2017
Chương Trình Đào Tạo 112 40 99 38 40 74 45

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 511
Hoa Kỳ 44
Pháp 6
Trung Quốc 5
Đức 3
Tây Ban Nha 3
Ma-lay-xi-a 3
EU 2
U-crai-na 2
Chi-lê 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 414
Saigon 41
Bình Thành 29
Mountain View 24
Ho Chi Minh City 12
Dinh Cong 5
Hai Phong 5
Scottsdale 4
Ashburn 2
Clarks Summit 2