Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Chương Trình Đào Tạo 870

Tổng lượt truy cập theo tháng

February 2017 March 2017 April 2017 May 2017 June 2017 July 2017 August 2017
Chương Trình Đào Tạo 40 74 45 108 75 50 45

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 712
Hoa Kỳ 107
Pháp 6
Trung Quốc 5
Đức 3
Tây Ban Nha 3
EU 3
Ma-lay-xi-a 3
Nga 2
U-crai-na 2

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 590
Mountain View 70
Saigon 45
Bình Thành 30
Ho Chi Minh City 21
Ann Arbor 11
Scottsdale 9
Dinh Cong 7
Hai Phong 7
Dong Nai 4