Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Chương Trình Đào Tạo 928

Tổng lượt truy cập theo tháng

June 2017 July 2017 August 2017 September 2017 October 2017 November 2017 December 2017
Chương Trình Đào Tạo 75 50 49 16 15 20 3

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 734
Hoa Kỳ 121
Trung Quốc 7
Pháp 6
Tây Ban Nha 5
U-crai-na 5
Ma-lay-xi-a 4
Đức 3
EU 3
Cộng hòa Séc 2

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 608
Mountain View 75
Saigon 45
Bình Thành 30
Ho Chi Minh City 21
Ann Arbor 13
Scottsdale 9
Dinh Cong 7
Hai Phong 7
Clarks Summit 5