Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Chương Trình Đào Tạo 905

Tổng lượt truy cập theo tháng

April 2017 May 2017 June 2017 July 2017 August 2017 September 2017 October 2017
Chương Trình Đào Tạo 45 108 75 50 49 16 15

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 724
Hoa Kỳ 119
Pháp 6
Trung Quốc 5
U-crai-na 5
Đức 3
Tây Ban Nha 3
EU 3
Ma-lay-xi-a 3
Nga 2

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 602
Mountain View 73
Saigon 45
Bình Thành 30
Ho Chi Minh City 21
Ann Arbor 13
Scottsdale 9
Dinh Cong 7
Hai Phong 7
Clarks Summit 5