Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Chương Trình Đào Tạo 1086

Tổng lượt truy cập theo tháng

November 2018 December 2018 January 2019 February 2019 March 2019 April 2019 May 2019
Chương Trình Đào Tạo 8 9 2 5 13 16 29

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 833
Hoa Kỳ 153
Trung Quốc 12
Pháp 7
Tây Ban Nha 5
U-crai-na 5
EU 4
Hàn Quốc 4
Ma-lay-xi-a 4
Ca-na-đa 3

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 701
Mountain View 83
Saigon 45
Bình Thành 32
Ho Chi Minh City 21
Ann Arbor 19
Scottsdale 9
Dinh Cong 7
Hai Phong 7
Clarks Summit 5