Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Chương Trình Đào Tạo 979

Tổng lượt truy cập theo tháng

February 2018 March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018
Chương Trình Đào Tạo 0 18 10 17 0 4 0

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 768
Hoa Kỳ 133
Trung Quốc 7
Pháp 6
Tây Ban Nha 5
U-crai-na 5
Ma-lay-xi-a 4
Đức 3
EU 3
Cộng hòa Séc 2

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 638
Mountain View 77
Saigon 45
Bình Thành 31
Ho Chi Minh City 21
Ann Arbor 17
Scottsdale 9
Dinh Cong 7
Hai Phong 7
Clarks Summit 5