Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Chương Trình Đào Tạo 536

Tổng lượt truy cập theo tháng

September 2016 October 2016 November 2016 December 2016 January 2017 February 2017 March 2017
Chương Trình Đào Tạo 144 112 40 99 38 40 63

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 467
Hoa Kỳ 38
Trung Quốc 5
Pháp 5
Đức 3
Tây Ban Nha 3
Ma-lay-xi-a 3
EU 2
Chi-lê 1
Na Uy 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 382
Saigon 38
Bình Thành 28
Mountain View 22
Ho Chi Minh City 9
Hai Phong 4
Ashburn 2
Clarks Summit 2
Da Nang 2
Dinh Cong 2