Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Chương Trình Đào Tạo 1003

Tổng lượt truy cập theo tháng

April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018 October 2018
Chương Trình Đào Tạo 10 17 0 4 4 12 8

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 784
Hoa Kỳ 141
Trung Quốc 7
Pháp 6
Tây Ban Nha 5
U-crai-na 5
Ma-lay-xi-a 4
Đức 3
EU 3
Cộng hòa Séc 2

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 653
Mountain View 80
Saigon 45
Bình Thành 32
Ho Chi Minh City 21
Ann Arbor 17
Scottsdale 9
Dinh Cong 7
Hai Phong 7
Clarks Summit 5