Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
02. Kế toán Khách sạn - Nhà hàng 134

Tổng lượt truy cập theo tháng

May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019 October 2019 November 2019
02. Kế toán Khách sạn - Nhà hàng 0 0 2 1 0 0 0

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 83
Hoa Kỳ 33
Pháp 4
Trung Quốc 3
Tây Ban Nha 2
Hung-ga-ri 2
Vương quốc Anh 1
Ý 1
Ma-lay-xi-a 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 59
Saigon 11
Ho Chi Minh City 9
Scottsdale 9
Ann Arbor 8
Houston 4
Chicago 3
Da Nang 2
Jacksonville 2
Philadelphia 2