Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2090
Nhan đề: Niên giám học tập dành cho sinh viên bậc cao đẳng, hệ chính quy khóa 10 (2016-2019). Đào tạo theo tín chỉ
Tác giả: Trường Cao đẳng Thương mại
Từ khoá: Niên giám;Trường Cao đẳng Thương mại;Tín chỉ
Năm xuất bản: 2016
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2090
Bộ sưu tập:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BIA_NIEN GIAM SV 2016.jpg7.12 MBJPEGXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
NIEN GIAM 2016.pdf63.65 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.