Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2091
Nhan đề: Quản trị doanh nghiệp thương mại tập 2
Tác giả: Hoàng, Minh Đường
Nguyễn, Thừa Lộc
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp;Doanh nghiệp thương mại
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Lao động
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2091
Bộ sưu tập:Kinh Doanh Marketing

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
QTKD 077 quan tri doanh nghiep thuong mai tap 2.pdf6.65 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.