Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2108
Nhan đề: Sát thủ khác biệt hóa: 13 chiến lược khác biệt hóa để phát triển thương hiệu
Tác giả: Jacky, Tai
Wilson, chew
Từ khoá: Kinh doanh;Thương hiệu
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: NXB Trẻ
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2108
Bộ sưu tập:Kinh Doanh Marketing

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
QTKD 078 sat thu khac biet hoa.pdf1.34 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.