Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2112
Nhan đề: Ebook Những món ăn chay nổi tiếng: Phần 2
Từ khoá: Ẩm thực;Món ăn
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Mỹ thuật
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2112
Bộ sưu tập:Văn hóa - Du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
VH - DL-160-Ebook Nhung mon an chay 2.pdf6.21 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.