Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2118
Nhan đề: Ebook Nấu ăn cho người già
Tác giả: Tần, Trúc
Từ khoá: Ẩm thực;Món ăn
Năm xuất bản: 2003
Nhà xuất bản: Phụ nữ
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2118
Bộ sưu tập:Văn hóa - Du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
VH - DL-167-Ebook Nau an cho nguoi gia.pdf14.39 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.