Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2133
Nhan đề: Quản trị bán hàng
Tác giả: Tôn, Thất Hải
Hà, Thị Thùy Dương
Từ khoá: Bán hàng;Quản trị bán hàng
Năm xuất bản: 2009
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2133
Bộ sưu tập:Kinh Doanh Marketing

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
QTKD 072 quan tri ban hang.pdf1.14 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.