Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2134
Nhan đề: Sử dụng phương pháp tối ưu để thu hút khách hàng quản trị dự án
Tác giả: Phil, Baguley
Từ khoá: Quản trị dự án
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Thanh Niên
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2134
Bộ sưu tập:Kinh Doanh Marketing

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
QTKD 074 quan tri du an.pdf11.67 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.