Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2135
Nhan đề: Văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp
Tác giả: Huỳnh, Quốc Thắng
Từ khoá: Văn hóa kinh doanh;Văn hóa doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2012
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2135
Bộ sưu tập:Kinh Doanh Marketing

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
QTKD 083 Van hoa kinh doanh van hoa doanh nghiep.pdf528.2 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.