Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2139
Nhan đề: Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Nghiệp vụ quản lý khách sạn nhỏ - Phần 1
Tác giả: Tổng cục du lịch Việt Nam
Từ khoá: Du lịch;Nghiệp vụ
Năm xuất bản: 2009
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2139
Bộ sưu tập:Văn hóa - Du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
VH - DL-039-Nghiep vu qly KS nho. Phan 1.pdf1.76 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.