Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2151
Nhan đề: Kinh tế học đại cương phần 1
Tác giả: Nguyễn, Văn Luân
Nguyễn, Tiến Dũng
Nguyễn, Chí Hải
Từ khoá: Kinh tế học
Năm xuất bản: 2000
Nhà xuất bản: Thống kê
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2151
Bộ sưu tập:Kinh Doanh Marketing

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
QTKD 019 Kinh te hoc dai cuong phan 1.pdf4.12 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.