Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2154
Nhan đề: Bài giảng Du lịch có trách nhiệm: Bài 11
Tác giả: Chương trình ESRT
Từ khoá: Du lịch;Trách nhiệm
Năm xuất bản: 2013
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2154
Bộ sưu tập:Văn hóa - Du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
VH - DL-128-Bg dl co trach nhiem 11.pdf5.46 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.