Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2159
Nhan đề: Giáo trình Nghiệp vụ phục vụ buồng
Tác giả: Vũ, Bích Phương
Từ khoá: Giáo trình;Nghiệp vụ buồng
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Hà Nội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2159
Bộ sưu tập:Văn hóa - Du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
VH - DL-137-gt nghiep vu buong.pdf7.77 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.