Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2160
Nhan đề: Giáo trình Công nghệ phục vụ trong khách sạn - nhà hàng
Tác giả: Nguyễn, Văn Đính
Từ khoá: Giáo trình;Nghiệp vụ khách sạn
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: ĐH Kinh tế quốc dân
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2160
Bộ sưu tập:Văn hóa - Du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
VH - DL-138-gt cong nghe phuc vu ks-nh.pdf7.7 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.