Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2162
Nhan đề: Ebook Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam - Nghiệp vụ đặt giữ buồng khách sạn: Phần 1
Tác giả: Tổng cục du lịch Việt Nam
Từ khoá: Tiêu chuẩn;Nghiệp vụ buồng
Năm xuất bản: 2009
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2162
Bộ sưu tập:Văn hóa - Du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
VH - DL-143-Tchuan buong ks 1.pdf1.1 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.