Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2164
Nhan đề: Giáo trinh kinh tế học vĩ mô
Tác giả: Phạm, Quang Minh
Nguyễn, Thị Hồng Việt
Từ khoá: Kinh tế vĩ mô
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Giáo dục
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2164
Bộ sưu tập:Kinh Doanh Marketing

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
QTKD 091 Giao trinh kinh te hoc vi mo.pdf5.36 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.