Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2166
Nhan đề: Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc
Tác giả: Phạm, Văn Minh
Hồ, Đình Bảo
Phạm, Thái Sơn
Từ khoá: Kinh tế vi mô
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Giáo dục
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2166
Bộ sưu tập:Kinh Doanh Marketing

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
QTKD 093 Bai tap kinh te vi mo chon loc.pdf27.87 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.