Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2171
Nhan đề: Kinh tế học vi mô
Từ khoá: Kinh tế vi mô
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Giáo dục
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2171
Bộ sưu tập:Kinh Doanh Marketing

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
QTKD 095 Kinh te hoc vi mo.pdf8.26 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.