Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2175
Nhan đề: Ebook Tổ chức phục vụ các dịch vụ du lịch: Phần 2
Tác giả: Trần, Văn Mậu
Từ khoá: Du lịch;Dịch vụ
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia Hà Nội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2175
Bộ sưu tập:Văn hóa - Du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
VH - DL-052-Ebook to chuc phu vu cac dich vu du lich 2.pdf8.03 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.