Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2177
Nhan đề: Ebook Cẩm nang du lịch Việt Nam: Phần 1
Từ khoá: Du lịch;Cẩm nang
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: Thế giới
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2177
Bộ sưu tập:Văn hóa - Du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
VH - DL-054-cam nang du lich 1.pdf12.2 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.