Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2185
Nhan đề: Ứng dụng công nghệ tri thức xây dựng hệ thống trợ giúp năng lực trẻ khiếm thính
Tác giả: Đinh, Phạm Thảo
Từ khoá: Công nghệ;Khiếm thính;Trợ giúp
Năm xuất bản: 2010
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2185
Bộ sưu tập:Luận văn Thạc SỹKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.