Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/219
Nhan đề: Đẩy mạnh xuất khẩu đồ gỗ tại công ty cổ phần lâm sản xuất khẩu Đà Nẵng
Từ khoá: Thương mại quốc tế;Ngoại thương;Xuất khẩu
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://hdl.handle.net/CDTM/219
Bộ sưu tập:10. Thương mại quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Đẩy mạnh xuất khẩu đồ gỗ tại công ty cổ phần lâm sản xuất khẩu Đà Nẵng.pdf670.09 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.