Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2191
Nhan đề: Ebook Hướng dẫn du lịch Việt Nam: Marketing du lịch
Tác giả: Trần, Ngọc Nam
Trần, Huy Khang
Từ khoá: Du lịch;Hướng dẫn
Năm xuất bản: 2005
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2191
Bộ sưu tập:Văn hóa - Du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
VH - DL-058-Marketing du lich.pdf4.8 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.