Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2192
Nhan đề: Giáo trình quản lý sản xuất và tác nghiệp phần 1
Tác giả: Nguyễn, Văn Chiến
Từ khoá: Quản trị sản xuất;Tác nghiệp
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Giáo dục
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2192
Bộ sưu tập:Kinh Doanh Marketing

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
QTKD 037 Quan ly san xuat va tac nghiep phan 1.pdf19.37 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.