Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2193
Nhan đề: Giáo trình lập và thẩm định dự án đầu tư phần 2
Tác giả: Nguyễn, Bạch Nguyệt
Từ, Quang Phương
Nguyễn, Ngọc Mai
Từ khoá: Lập dự án đầu tư;Thẩm định dự án đầu tư
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2193
Bộ sưu tập:Kinh Doanh Marketing

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
QTKD 041 Giao trinh lap va tham dinh du an dau tu phan 2.pdf19.2 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.