Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2196
Nhan đề: Giáo trình quản trị dự án đầu tư phần 1
Tác giả: Phạm, Xuân Giang
Từ khoá: Quản trị dự án;Quản trị dự án đầu tư
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Đại học quốc gia Tp.HCM
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2196
Bộ sưu tập:Kinh Doanh Marketing

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
QTKD 046 Giao trinh quan tri du an dau tu phan 1.pdf20.14 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.