Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2237
Nhan đề: Đánh giá giá trị tài sản thương hiệu Vodka Hà Nội của công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội
Từ khoá: Giá trị tài sản;Thương hiệu Vodka
Năm xuất bản: 2016
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2237
Bộ sưu tập:04. Truyền thông Marketing

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-544-QTKD.MT.pdf826.5 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.